מספר התחנה     , תצפיות מ 17 באפריל 2014
ארכיון התבוננות לים
0