מספר התחנה     , תצפיות מ 20 באפריל 2014
ארכיון התבוננות לים
0