מספר התחנה     , תצפיות מ 17 באוגוסט 2008
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
0