מספר התחנה     , תצפיות מ 24 באוגוסט 2011
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
0