Laika apstākļi Ziemeļu reģionā

A

G
+23

L
+23

0