Параметры

Мясцовы час - час у дадзенам населеным пункце. Прыведзена ў гадзінах і мінутах. Выкарыстоўецца пераход на летні/зімовы час.

Воблачнасць - колькасць воблакаў, назіранае ў дадзеным месцы. Лічыцца ў працэнтах. Нулявая воблачнасць зазначае, што неба бясхмарнае. Воблачнасць 100% - усе неба пакрыта воблакамі. Воблачнасць 30% - 30% неба пакрыта воблакамі.

Ападкі - гэта таўшчыня выпаўшай вады, сабранай паміж бліжэйшых момантаў часу, азначанных у табліцы. Напрыклад, паміж 10 і 16 гадзінамі або паміж 16 і 22 гадзінамі, і г.д. Колькасць ападкаў прыведзена як вада. Гэта вызначае, што ападкі ў цвёрдым стане (снег, крупка, град, лядзяны дождж) пералічаны ў адпаведную колькасць вады. Звярніце ўвагу, што калі значэння ўсіх астатніх параметраў надвор'я (воблачнасць, ціск, тэмпература, вільготнасць і вецер) адносяцца дя МОМАНТА часу, то ападкі адносяцца да ПЕРЫЯДА часу паміж бліжэйшых момантаў. Каб перакласці ападкі ў прыблізную вышыню снежнага покрыва ўжываецца стасунак 1:10. Напрыклад, 1 мм ападкаў у выглядзе вады прыблізна адпавядае вышыні выпаўшага снегу вышынёй 10 мм.

*ціск на паверхні Зямлі. На ўзроўні мора сярэдні ціск каля 760 мм рт. сл. Адхіленне ціску ад сярэдняга значэння звязана з цыкланічнай/ антыцыкланічнай дзейнасцю. У цыклоне ціск - зніжаны, ў антыцыклоне - павышаны. Сярэдні ціск залежыць ад вышыні над узроўнем мора. Чым больш вышыня, тым ніжэй ціск. Напрыклад, у выпадку аднолькавага стану атмасфэры, значэння атмасфэрнага ціску ў Маскве і Санкт-Пецярбурге будут адрознівацца таму, што гэтыя гарады знаходзяцца на розных вышынях. У Маскве, на вышыні каля 156 м над узроўнем мора, значэнне ціск будзе прыкладна на 15 мм. рт. сл. ніжэй чым у Санкт-Пецярбурге, які знаходзіцца на вышыні каля 4 м над узроўнем мора.

Тэмпература - тэмпература паветра на вышыні 1,5 м.

Вільготнасць - вільготнасць паветра на вышыні 1.5 м. Лічыцца ў працэнтах. Адносная вільготнасць - гэта стасунак фактычнай абсалютный вільготнасці да абсалютнай вільготнасці для стану насычэння пры такой жа тэмпературы. У сваю чаргу, абсалютная вільготнасць - гэта шчыльнасць вадзяной пары ў паветры, выражаная колькасцью грамаў вады ў адным кубічным метры паветра. Такім чынам, чым меньш паветра насычана вадзяной парай, тым яго адносная вільготнасць (%) ніжэй. Чым ніжэй адносная вільготнасць (%) паветра, тым больш сухім яно адчуваецца. І наадварот, чым вышэй адносная вільготнасць (%) паветра, тым больш вільготным яно адчуваецца.

Вецер - напрамак м хуткаць ветру на вышыні 10 м. Напрамак вызначае адкуль дзьме вецер. Напрыклад, паўноны вецер дзьме з Поўначы, Паўднёвы - з Поўдня. Вызначэнне напрамку ветру: Пн - паўночны, ПнУ - паўночна-ўсходні, У - ўсходні, ПдУ - паўднёва-ўсходні і г.д.

Стасунак хуткасті, сілы і апісання ветру пададзена на шкале Бафорта.

Сонца, узыход/заход - час узыхода/захода Сонца, дадзенае ў мясцовы час дадзенага населенага пункту. Выкарыстоўецца пераход на летні/зімовы час.

Месяц, узыход/заход - падобна для Месяца.

Месяц, фаза - стан асвятлення Месяцу Сонцам ў адпаведнасці з бягучым узаемным размяшчэннем Зямлі, Месяцу і Сонца.

Месяц праходзіць наступныя фазы асвятлення:
маладзік - стан, калі Месяц не бачна,
першая квадра - стан, калі асветлена палова Месяцу, 
поўня - стан, калі асветлены Месяц цалкам, 
апошняя квадра - стан, калі асветлена другая палова Месяцу.

Дадаткова глядзіце Частыя пытанні (FAQ)